ورود جمعه 03 اسفند ماه 1397
   
Module Border Module Border
  اخبار 

اخبار | آرشيو اخبار | جستجو | Rss

عملكرد واحد صدور اسناد
در اين شعبه در واحد اسناد روستايي روزانه بيش از 50 نفر متقاضي مراجعه مي كنند كه درخواست اسناد روستايي دارند. آمار عملكرداين واحد به شرح ذيل مي باشد:

-اعلام 820 راي در سال 91 و 92 جهت روستاهاي ورپشت , دره بيد , مهدي آباد, جاجا و شهر عسگران

-نقشه برداري در روستاهاي فوق الذكر

-صدور 414 فقره اسناد روستايي

-و.....
Module Border Module Border
 
Copyright (c) 1397/12/03 tiran.bonyadmaskan-isf.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا